Neurologia

Meillä Muuratkunnossa on vahva osaaminen sekä pitkä kokemus erilaisten neurologisten sairauksien ja vammojen hoitamisesta. Yksilöllisen hoitosuunnitelman tavoitteena on opiskelu- tai työkyvyn parantaminen ja palauttaminen sekä sen seurauksena opintojen edistyminen tai loppuunsaattaminen, työelämässä pysyminen tai paluu työelämään.

Muuratkunnolla on sopimus KELAn kanssa vaikeavammaisten avofysioterapiasta.

Kelan kustantaman kuntoutuksen hakeminen tapahtuu seuraavasti:

  1. Sinulle laaditaan oma kuntoutussuunnitelma oman lääkärisi, tai neurologian poliklinikalla
  2. Suunnitelma lähetetään KELAn toimistoon yhdessä kuntoutuslomakkeen kanssa
  3. Myönteisen päätöksen saatuasi voit aloittaa terapiajakson missä tahansa fysioterapialaitoksessa, jolla on sopimus KELAn kanssa.

Kuntoutushakemuslomakkeen saat KELAn sivuilta internetistä, tai sen voi täyttää KELAn paikallistoimistossa.